MAB: Maatwerk Abonnement Bedrijfswaardering

MAB- periodieke bedrijfswaardering per abonnement

“Ik wil me nooit meer financieel onder druk laten zetten door een vennoot die opeens weg wil of moet. Of door iemand op het overnamepad met een bank aan zijde. En hélemaal niet door erfgenamen bij een overlijden.”

Bedrijfswaardering Actueel houden.
Wanneer? Waarom? Hoe? Waarmee?

 Wanneer

De functie van bedrijfswaardering verandert.  Naast de ad hoc waardebepalingen groeit de vraag naar actuele waardebepaling op regelmatige basis. Die trend is ingezet door ondernemingen met meerdere aandeelhouders en/of bestuurders. Vaak zijn het DGA’s met een onderscheidende visie op continuïteit en ontwikkeling.  Ze zien en ervaren regelmatige bedrijfswaardering als een beleidsinstrument.  Ze kiezen voor jaarlijkse vaststelling, in nauwe samenhang met de jaarrekening. Het MAB, het Maatwerk Abonnement Bedrijfswaardering, van de OverdrachtAdviseur voorziet betaalbaar in die behoefte.

 

Waarom

Om voorbereid te zijn op positieve of negatieve ontwikkelingen rond de onderneming. Zoals een aandeelhouder die opeens zijn belang wil verkopen aan de overige vennoten. Historie in bedrijfswaardering helpt dan tijdrovend en kostbaar geharrewar over ‘de waarde’ en de prijs te voorkomen. Omdat alle betrokkenen de regelmatig bepaalde bedrijfswaardering steeds accorderen. Die duidelijkheid versterkt tevens de financiële positie en continuïteit van de onderneming als geheel.

Hoe

De jaarrekening zegt onvoldoende over de waarde van de onderneming. Naast gedegen cijferwerk is waarderen een zaak van analyseren en interpreteren. Dat vergt specifieke kennis en ervaring. De, bij voorkeur periodiek/jaarlijkse, actualisering van de bedrijfswaardering geeft een goed inzicht in de waarde-ontwikkeling van de onderneming.  Vormt óók een graadmeter voor het gevoerde beleid. En een basis voor koersbepaling in de toekomst. Welke activiteit, welk bedrijfsonderdeel, voegt waarde toe? Waarin gaan we investeren om (strategische) méérwaarde te creëren? Typisch het soort vraagstukken dat meespeelt bij verantwoorde waardebepaling en beleidskeuzes.

Vier-stappenplan-Bedrijfswaardering

Regelmatige bedrijfswaardering is mogelijk op basis van een maatwerk-abonnement. Het geeft ondernemers meer inzicht en zekerheid. Het is gebaseerd op een vier-stappen-plan en omvat standaard :

Stap 1
> Inventarisatie en analyse van afgelopen drie jaarrekeningen en andere relevante gegevens
Stap 2
> Normaliseren en opstellen prognoses rekening houdend met interne en externe ontwikkelingen
Stap 3
> Opstellen eerste waardering
Stap 4
> Periodieke up date van de waardering

Investering

Maatwerk-Abonnement-Bedrijfswaardering (MAB) voeren we uit tegen een vast servicetarief  gedurende de overeengekomen abonnementsduur.  Parameters voor de tariefstelling zijn onder andere variabelen zoals bedrijfsomvang en branche.

Meer informatie over bedrijfswaardering?

Laat hier uw gegevens achter, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.